Welkom bij Dorpsberaad Hoogblokland

Welkom op de website van het Dorpsberaad Hoogblokland. Via deze site willen wij u graag laten zien wat wij voor ons dorp willen bereiken. U kunt een kijkje nemen bij de lopende zaken, afgeronde projecten en toekomstige zaken. 

Wat doet het Dorpsberaad?

Het Dorpsberaad vormt de schakel tussen de inwoners van Hoogblokland, de gemeente Molenlanden en andere organisaties die een rol spelen bij de leefbaarheid. Het Dorpsberaad vertolkt de behoeftes en opvattingen van én met de inwoners en draagt deze uit naar de gemeente of andere organisaties.

Dat betekent dat het Dorpsberaad zelf geen standpunten inneemt. Immers, er leven heel veel verschillende gevoelens en opvattingen onder onze dorpsbewoners. Wel probeert het Dorpsberaad al deze opvattingen te horen en weer te geven en organiseert het Dorpsberaad informatie en discussie.

Wij als Dorpsberaad slagen hier alleen in als jullie, de inwoners, actief mee denken en doen om de leefbaarheid te verbeteren in ons dorp. Heeft u goede ideeën, tips en of adviezen, laat dit ons, het Dorpsberaad, dan weten. Dit kan via het contactformulier op deze website of via email: info@dorpsberaadhoogblokland.nl.

Agenda

Planning vergaderingen Dorpsberaad: 

  • di 25 juni 2024

Onze vergaderingen worden gehouden in MFC Den Hoek in Hoogblokland en beginnen om 19.30 uur.

De volgende activiteiten staan gepland (in het kader van 700 jaar Hoogblokland):

  • 24 mei 2024: sportieve middag (organisatie door SteDoCo en SVHB)
  • 26 mei hagenpreek bij de visput
  • 15 juni 2024: feest ter afsluiting van 700 jaar Hoogblokland in de speeltuin

Dorpsborrels in Den Hoek:

  • 20 september 2024
  • 15 november 2024

Laatste nieuws