Nieuws

Dorpskamer


Agenda

Planning vergaderingen Dorpsberaad: 

  • wo 11 oktober 2023
  • do 30 november 2023
  • do 11 januari 2024
  • di 13 februari 2024
  • do 4 april 2024
  • do 16 mei 2024
  • do 27 juni 2024

Onze vergaderingen worden gehouden in MFC Den Hoek in Hoogblokland en beginnen om 19.30 uur.

De volgende activiteiten staan gepland (o.a. in het kader van 700 jaar Hoogblokland):

  • vr 22 september: Hijsen van de eigen dorpsvlag (als onderdeel van de dorpsborrel)
  • vr 24 november: Planten herdenkingsboom en onthullen maquette waarop historische gebeurtenis is vermeld

Houd voor deze activiteiten onze socials (Facebook en Instagram) in de gaten!

 Welkom bij Dorpsberaad Hoogblokland

Welkom op de website van het Dorpsberaad Hoogblokland. Via deze site willen wij u graag laten zien wat wij voor ons dorp willen bereiken. U kunt een kijkje nemen bij de lopende zaken, afgeronde projecten en toekomstige zaken. 

Wat doet het Dorpsberaad?

Het Dorpsberaad vormt de schakel tussen de inwoners van Hoogblokland, de gemeente Giessenlanden en andere organisaties die een rol spelen bij de leefbaarheid. Het Dorpsberaad vertolkt de behoeftes en opvattingen van én met de inwoners en draagt deze uit naar de gemeente of andere organisaties.

Dat betekent dat het Dorpsberaad zelf geen standpunten inneemt. Immers, er leven heel veel verschillende gevoelens en opvattingen onder onze dorpsbewoners. Wel probeert het Dorpsberaad al deze opvattingen te horen en weer te geven en organiseert het Dorpsberaad informatie en discussie.

Wij als Dorpsberaad slagen hier alleen in als jullie, de inwoners, actief mee denken en doen om de leefbaarheid te verbeteren in ons dorp. Heeft u goede ideeën, tips en of adviezen, laat dit ons, het Dorpsberaad, dan weten. Dit kan via het contactformulier op deze website of via email: info@dorpsberaadhoogblokland.nl.

Start van Dorpsberaad Hoogblokland

Op 2 juni 2014, in een bomvolle kerk van Hoogblokland, meldden 13 inwoners zich aan om zich in te zetten voor het behoud van de leefbaarheid van hun dorp. Daarmee was de oprichting van Dorpsberaad Hoogblokland, als laatste van de Gemeente Giessenlanden, een feit! 

De leden in Hoogblokland hebben gekozen voor een Dorpsberaad. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de wens om als inwoners in beraad te gaan, om in overleg en in samenwerking met het dorp tot ontwikkelingen en activiteiten te komen. Het Dorpsberaad wordt gevormd door een groep onbetaalde vrijwilligers zonder een formele structuur van bijv. een vereniging of stichting. Spelregels over de manier van werken zijn opgenomen in een Reglement