Nieuws

 


Agenda

De volgende vergaderingen staan op onze planning. Ze worden gehouden in het MFC Den Hoek in Hoogblokland en beginnen om 19.30 uur.

•  donderdag 31 augustus 2022

•  donderdag 20 oktober 2022

•  donderdag 15 december 2022

•  maandag 16 januari 2023

•  donderdag 23 februari 2023

•  dinsdag 4 april 2023

•  woensdag 24 mei 2023

•  donderdag 6 juli 2023Nieuws

 

09-10-2019

Inwonersinitiatief Molenlanden

Heeft u een initiatief met uw straat, uw buurt, of thematisch? Dan kunt u een aanvraag voor een bijdrage indienen bij de…


06-09-2019

Het Nieuwe Wonen in Hoogblokland

Wilt u uw huis energiezuiniger en comfortabeler maken? Dan is Het Nieuwe Wonen interessant voor u. Wat houdt Het Nieuwe…


22-05-2019

CPO Hoogblokland

CPO Hoogblokland Voor de locatie Hofstede Hoogblokland is het definitieve kavelpaspoort bekend. Dit betekent dat…


29-10-2018

Politiek debat

Op donderdag 1 november organiseert het Dorpsberaad Hoogblokland een politiek debat voor de inwoners van Hoogblokland.…


05-01-2018

Dorpskamer

Vanaf 11 januari 2018 is Hoogblokland een Dorpskamer rijker. Een Dorpskamer voor alle inwoners van Hoogblokland waar…


23-04-2017

Bouw MFC uitgesteld

De start van de bouw is helaas met een half jaar uitgesteld. De inschrijvingen voor de bouw lagen fors hoger dan het…


24-03-2017

Winnaars verloting taart!

Onder de deelnemers aan de enquête over wonen in Hoogblokland heeft het Dorpsberaad een taart verloot. De gelukkigen…


14-02-2017

Enquête Wonen

Met deze enquête willen we de vraag naar woningen in kaart brengen.


14-02-2017

UITNODIGING bewonersavond 21 februari

Het Dorpsberaad Hoogblokland nodigt u, als inwoner van Hoogblokland, uit voor een bijeenkomst over wonen in Hoogblokland…


23-11-2016

Oproep voor reanimatiecursus

Dorpsberaad Hoogblokland biedt gratis reanimatiecursus aan Op woensdag 11 januari van 13.00 tot 16.00 uur en maandag 16…


12-10-2016

Kern met pit!

Kern met Pit daagt mensen uit, die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren. Het kan…


29-08-2016

Informatiebrief gebiedsontwikkeling 'Groote Haar' en uitnodiging inloopbijeenkomst

Tijdens eerdere inloopbijeenkomsten hebben wij u over de gebiedsontwikkeling "Groote Haar" en de start van de…


29-08-2016

Toekomst Betondak en uitnodiging startbijeenkomst

We hebben enkele (oud-)inwoners van Arkel en Hoogblokland gevraagd naar het belang dat zij hechten aan de…


22-06-2016

Advies over gezondheidseffecten door uitstoot van Asfalt Productie Hoogblokland

Advies over gezondheidseffecten door uitstoot van Asfalt Productie Hoogblokland


16-06-2016

Informatieavonden verbreding A27

Het OntwerpTraceBesluit en de MilieuEffectRapportage (OTB/MER) Verbreding A27 Houten-Hooipolder liggen ter inzage t/m 21…


13-06-2016

Gespreksavonden mogelijke fusie gemeenten HetGesprekWaard!

Mogelijke fusie gemeenten HetGesprekWaard! Kom naar de gespreksavond voor uw dorp De meerwaarde van een mogelijke…


28-03-2016

Tekening hoogte MFC

Tijdens de informatie-avond over het MFC is er meerdere keren gevraagd naar de hoogtematen van het MFC. Op dat…


26-02-2016

Informatie VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “AANSLUITING A27 EN VERBINDINGSWEG GROOTE HAAR”

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “AANSLUITING A27 EN VERBINDINGSWEG GROOTE HAAR” EN MILIEUEFFECTRAPPORT “GEBIEDSONTWIKKELING…


11-01-2016

VOORLOPIG ONTWERP MFC

Wat een succes was de bewonersavond over het MFC!!! Wij zijn heel blij dat ons dorp maar weer eens heeft laten zien,…


15-12-2015

Enquête en toelichtende brief uitbreiding van asfaltcentrale Van Kessel mbt mogelijkheid onderzoek GGD

Geachte bewoner, Voornemen verlening uitbreiding vergunning van Van Kessel/ KWS Eind oktober hebben een aantal…


01-12-2015

Plaatsing AED en oproep!

Als Dorpsberaad zijn we nauw betrokken met elkaar in ons mooie dorp en staat veiligheid voorop. Wij vinden dat daar ook…


01-12-2015

uitnodiging Hartveilig wonen
09-11-2015

Gemeente zoekt vrijwilligers om een handje toe te steken

Opvang asielzoekers met een vergunning; gemeente zoekt vrijwilligers om een handje toe te steken. De stroom…


08-11-2015

inloopavond over een vergunningaanvraag voor asfaltproductie in Hoogblokland

Op 19 november aanstaande is er tussen 19.00 en 21.00 uur in het Dorpshuis in Nieuwland een inloopavond over een…


08-11-2015

Meldt u aan voor de nieuwsbrief van Gemeente Giessenlanden

Meld u aan voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Giessenlanden. Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de…