CPO Hoogblokland

Geplaatst door op 22-05-2019

CPO Hoogblokland

Voor de locatie Hofstede Hoogblokland is het definitieve kavelpaspoort bekend. Dit betekent dat randvoorwaarden vanuit de gemeente voor deze locatie definitief zijn vastgesteld. Het CPO project in Hoogblokland kan van start gaan.

Om u te informeren zal er op dinsdag 4 juni om 19.30u in het MFC Hoogblokland een informatieavond worden gehouden. Op deze avond zal er door Wijontwikkelensamen een presentatie worden gehouden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

* de randvoorwaarden voor het kavel

* wat betekent Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

* de mogelijke te bouwen woningen met bijbehorende raming van de VON-prijzen

* de manier waarop u kunt deelnemen.

Na deze informatieavond kunnen geïnteresseerden zich inschrijven door middel van een interesseformulier. Voor bijkomende informatie of een interesseformulier kunt u mailen naar stephan@wijontwikkelensamen.nl. Uit alle geïnteresseerden zullen 5 deelnemers worden geloot die kunnen deelnemen aan het CPO project.

We hopen u allemaal te mogen begroeten op deze avond.

 

Stand van zaken/opzet avond

1)      Opening/welkom

2)      Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; wat betekent dit?

3)      Op basis van het kavelpaspoort zal een toelichting worden gegeven op de verschillende randvoorwaarden.

4)      Op basis van een verkavelingsstudie zijn vijf varianten bedacht op basis waarvan een VON-prijs raming kan worden gemaakt. Deze worden op de avond toegelicht. Op deze manier krijgen geïnteresseerden een beeld van de (on)mogelijkheden op dit bouwperceel

5)      Hoe is deelname mogelijk?

6)      Inventarisatie belangstelling onder de aanwezigen

7)      Rondvraag/afsluiting

 

 Deel dit nieuws:


Reageren op dit nieuws
(Uw e-mailadres zal niet publiekelijk getoond worden.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.