Enquête en toelichtende brief uitbreiding van asfaltcentrale Van Kessel mbt mogelijkheid onderzoek GGD

Geplaatst door op 15-12-2015

Zie hieronder een brief van de werkgroep van ongeruste bewoners:

Geachte bewoner,

 

Voornemen verlening uitbreiding vergunning van Van Kessel/ KWS

Eind oktober hebben een aantal omwonenden van de asfaltcentrale een brief ontvangen van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. In deze brief werd het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen aan Asfalt Productie Hoogblokland, aangekondigd. De asfaltcentrale heeft een vergunning aangevraagd voor verhoging van de jaarproductie. Nu verwerkt de centrale max. 480.000 ton asfalt per jaar. De asfaltcentrale heeft een vergunning aangevraagd voor een verhoging naar 750.000 ton per jaar.

 

Is de rook schadelijk?

Wij maken ons zorgen over de gezondheid van mens en dier. Om te kunnen achterhalen wat de eventuele gezondheidsschade kan zijn (op korte danwel lange termijn) willen we graag dat de GGD een onderzoek doet naar de mogelijke gevolgschade.

Mocht het zo zijn dat er gezondheidsrisico’s zijn dan kan de Asfaltcentrale stappen ondernemen en de uitstoot ‘schoon’ te maken. (En wanneer er geen risico’s zijn is dat niet nodig.)

 

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (voorheen GGD)

De GGD Dordrecht is zeer behulpzaam en ook zeer geïnteresseerd in dit verhaal. Om een onderzoek te kunnen starten hebben zij informatie van ons als bewoners nodig. Zij willen graag weten waar de eventuele overlast uit bestaat. Wat voor zorgen u heeft ed.

 

Vandaar onze oproep aan u dit door te geven. Dat kan door bijgevoegd enquête formulier in te vullen en bij een van de onderstaande adressen in te leveren of per mail te versturen naar: asfaltcentrale@gmail.com (dit is het email adres van de werkgroep van ongeruste bewoners) of rechtstreeks naar h.saak@dienstgezondheidjeugd.nl. van de GGD Dordrecht.

 

Als de GGD op basis van onze informatie voldoende aanleiding ziet, zal de GGD een groot onderzoek in onze omgeving starten. Het bijgevoegde enquête formulier is dus slechts bedoeld als een globale inventarisatie, maar het is wel belangrijk dat u dit invult! Ook als u geen overlast ondervindt en niet bang bent voor de gevolgen van de uitbreiding van de asfaltcentrale, verzoeken wij u dit formulier in te vullen.

 

Voor vragen over de gezondheidseffecten van de productie van asfalt op de omgeving kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de heer Saak van de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD), afdeling Medische Milieukunde. Telnr. 078-7703369 of per email: h.saak@dienstgezondheidjeugd.nl

 

NB. Geuroverlast

In de afgelopen jaren zijn er klachten geweest van geuroverlast. Overlast kunt u melden bij de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Dat kan tegen lokaal tarief, 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de Milieutelefoon op: 088-333 555.

 

Wij willen benadrukken dat wij van harte hopen dat er geen gevaar is voor de Volksgezondheid en dat uit een eventueel te starten onderzoek duidelijk naar voren zal komen, dat er geen gevaarlijke stoffen zijn en worden uitgestoten. Hartelijk bedankt voor uw aandacht.

 

 

Namens de werkgroep, Met vriendelijke groet,

 Marjolijn Aerts en Vivian Stemerdink

 

Klik hier om naar de enquête te gaan.

 

Wilt u dit formulier liever digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar asfaltcentrale@gmail.com

 

 

 Deel dit nieuws:


Reageren op dit nieuws
(Uw e-mailadres zal niet publiekelijk getoond worden.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.