Gemeente zoekt vrijwilligers om een handje toe te steken

Geplaatst door op 09-11-2015

Opvang asielzoekers met een vergunning; gemeente zoekt vrijwilligers om een handje toe te steken.

 De stroom vluchtelingen richting Nederland (en andere landen) is momenteel erg groot. Dit zorgt voor een grote druk op de AZC’s. Mensen met een vergunning zouden daarom zo snel mogelijk moeten gaan wonen in de gemeente waaraan ze gekoppeld zijn. Voor wat betreft grote gezinnen is dat lastig omdat gemeenten er niet in slagen geschikte woonruimte te vinden. Gevolg is dat deze mensen plekken bezet houden in het AZC voor nieuwe vluchtelingen.

 De gemeente Giessenlanden heeft besloten zich op deze doelgroep te richten. Mensen die eigenlijk gekoppeld zijn aan een andere gemeente kunnen tijdelijk in onze gemeente komen wonen. Dat mag ook in leegstaande panden als kantoren etc. De gemeente krijgt hiervoor € 100,= per persoon per week waarvan de huur en de inrichting van het pand gefinancierd moet worden. De bewoners krijgen zakgeld waarmee zij in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Het is duidelijk dat juist voor deze doelgroep vrijwilligerswerk van groot belang is. In tegenstelling tot de ‘normale’ vergunninghouders krijgen zij geen geld om zelf hun huis in te richten. Hulp vanuit de samenleving is daarbij zeer gewenst.

 Daarbij kunnen we twee soorten vrijwilligerswerk onderscheiden. Allereerst is er het vrijwilligerswerk via de Stichting Vluchtelingenwerk. Dit is vrijwilligerswerk waarbij best veel wordt gevraagd. Denk aan een verklaring van goed gedrag, scholing, minimaal aantal uren en kennis van specifieke zaken als verzekeringen en wet- en regelgeving. Hiervoor kan een ieder die dit wil zich rechtstreeks aanmelden bij Vluchtelingenwerk.

 Daarnaast is er behoefte aan mensen die gewoon een hand toesteken om het huis in te richten of een bak koffie met een nieuw gezin te drinken. Minder formeel, maar even gewenst. Om dit te coördineren heeft de gemeente, via de kerken en de Dorps(be)raden aan elke kern gevraagd om een contactpersoon aan te wijzen die een lijst van deze laatste groep vrijwilligers aanlegt en die deze vrijwilligers in contact brengt met de gemeente op het moment dat er iets te doen is.

Voor Hoogblokland is dat Ton Sterkenburg. Mocht u af en toe een handje toe willen steken, laat dat dan weten aan Ton op : t.sterkenburg1@kpnplanet.nlDeel dit nieuws:


Reageren op dit nieuws
(Uw e-mailadres zal niet publiekelijk getoond worden.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.