Informatiebijeenkomst A27 en kennismaking Dorpsberaad

Geplaatst door admin op 06-04-2015

Op donderdag 2 april vond de eerste bijeenkomst van Dorpsberaad Hoogblokland plaats. Van te voren was het aantal mogelijke bezoekers moeilijk in te schatten. Zou er sowieso wel iemand komen of komen er zoveel mensen dat het niet in de zaal past? Toch wel afwachtend kwamen de leden om 19.00 uur bij elkaar in De Hoeksteen. De stoelen stonden al klaar, de beamer voor de presentatie werd in gereedheid gebracht en de informatieborden werden in de foyer klaargezet. Het Dorpsberaad was er klaar voor.

Iets over half acht kwamen de eerste bezoekers binnen en dit ging het eerste half uur zo door. Er werden extra stoelen bij geplaatst en ook de laatste lege stoelen helemaal vooraan raakten bezet. De zaal zat helemaal vol.

De voorzitter Mariette de Heide heette iedereen welkom en na een korte introductie gaf zij het woord aan wethouder Teus van Houwelingen.

Verbreding A27 en plannen op-/afrit

Daarna was er een korte presentatie door Joop van Montvoort gepland over de verbreding van de A27 en met name de gevolgen die de op-/afrit nabij Scheiwijk heeft voor Hoogblokland. De bezoekers luisterden aandachtig. Tot het moment dat er een tekening in beeld kwam met daarop de ligging van de geplande op-/afrit. Er ontstond geroezemoes in de zaal. Want waarom moet de op-/afrit voor het bedrijventerrein Gorinchem-Noord in Hoogblokland komen? En wat gaat de Gemeente hiertegen doen? 

322242-W502-11-01-18-D-Gorinchem-Noord-4.jpg

De heren Van Montvoort en Van Houwelingen gaven duidelijke antwoorden op de vragen uit de zaal.

In het kort komt het hier op neer:

Het besluit is genomen om 2x 3 rijstroken aan te leggen op dit stuk weg. Gorinchem heeft een verzoek ingediend voor een aansluiting op het bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Ook hier is de beslissing dat deze er komt al genomen door het Ministerie.

Voor een op-/afrit is een wettelijk bepaalde afstand nodig. Bij de minimale afstand vanaf knooppunt Gorinchem, komt dit erop neer dat de op-/afrit bij Scheiwijk zal komen. Rijkswaterstaat legt alleen de op-/afrit aan, waar deze weg vervolgens heen gaat lopen wordt door de Gemeente/regio bepaald.

Gemeente Giessenlanden gaat nu onderzoeken wat de gevolgen van de aansluiting Gorinchem-Noord zullen zijn. Als de boel toch op de schop moet, hoe kan de Gemeente dan (door middel van extra investeringen) ook profijt hebben van deze aansluiting.

De verkeerskundige studie vindt plaats op basis van de kaders:

  • Minder sluipverkeer in Giessenlanden
  • Een betere bereikbaarheid van de dorpen en bedrijven
  • Zwaar verkeer sneller op het hoofdwegennet
  • Verbetering van de verkeersveiligheid voor met name (school)fietsen. 

Bezwaren kunnen deze maand kenbaar gemaakt worden via de website van Rijkswaterstaat. Bezwaar maken per individu legt meer gewicht in de schaal dan collectief via Het Dorpsberaad. Omdat het Dorpsberaad geen rechtspersoon is, kan dat bezwaar makkelijk verworpen worden.

De rest van de avond...

De voorzitter heeft de overige leden van Het Dorpsberaad nog voorgesteld en de bezoekers werden uitgenodigd om mee te gaan naar de foyer om iets te drinken en om in gesprek te gaan over de onderwerpen die in het DorpsOntwikkelingsPlan genoemd worden.

Ook dat gedeelte van de avond was succesvol. Er zijn veel suggesties genoteerd en leuke gesprekken gevoerd. Het was duidelijk dat Het Dorpsberaad de input vanuit de bewoners meeneemt in hun plannen.

 Deel dit nieuws:


Reageren op dit nieuws
(Uw e-mailadres zal niet publiekelijk getoond worden.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.